: Nieumarli / Budynki

Obrazek: Nazwa: Opis:

Cmentarz

 

 

 

 

 

W tym budynku ulepszamy nasze jednostki.

 

 

 

 

Cytadela

 

 

 

 

 

Ulepszenie Sal Umarłych. Także dzięki tej budowli jest dostępne więcej jednostek oraz struktur.

 

 

 

Dół ofiarny

 

 

 

 

Tutaj poświęca się Akolitów zamieniając je w Cienie.

 

 

 

Grobowiec z relikwiami

 

 

 

 

 

Sklep, w którym kupujemy ciekawe przedmioty.

 

 

 

 

Kościelisko

 

 

 

W tym miejscu wytwarzane są Lodowe Żmije. Jest także jedno ulepszenie.

 

 

Krypta

 

 

 

 

 

Można tu rekrutować Ghuli, Biesów Podziemi i Gargulców. Są także ulepszenia.

 

 

 

 

Nawiedzona kopalnia złota

 

 

 

Akolici wydobywają z niej złoto.

 

 

 

Nekropolia

 

 

 

 

 

Tu można rekrutować Akolitów.

 

 

 

 

 

Nerubiańska wieża

 

 

 

 

 

Ulepszenie Zikkurata Atakuje jednostki lądowe i latające.

 

 

 

 

Ołtarz ciemności

 

 

 

 

Tutaj powołujemy bohaterów oraz wskrzeszamy ich w razie śmierci.

 

 

 

Rzeźnia

 

 

 

 

Produkujemy tu Plugastwa oraz Wozy mięsa. Jest także ulepszenie.

 

 

 

Sala umarłych

 

 

 

 

 

Ulepszenie Nekropolii. Dzięki jej budowli można wyprodukować więcej jednostek oraz wybudować więcej struktur.

 

 

 

Świątynia potępionych

 

 

 

 

 

W tej strukturze powołujemy Nekromantów i Banshee. Są także dodatkowe czary.

 

 

 

Wieża duchów

 

 

 

 

Atakuje wrogie jednostki podobnie jak Nerubiańska Wieża.

 

 

 

 

Zikkurat

 

 

 

 

Dostarcza nieumarłym pożywienia zwiększając w ten sposób limit jednostek.